ИИССИИДИОЛОГИЯ

Най-новите космологични представи за Вселената и човека

Реално съществуват вече всички възможни варианти на абсолютно всеки от нашите възможни избори. Но всеки вариант се осъществява само в своя – отрличаваща се от всички останали именно по същия този избор. Нашата задача се заключава в своеобразната „настройка“ на желания избор, на принципа на радиоприемника – и съответстващата Вселена  става за нас реална и се материализира пред нас.

 

_